Εκπαίδευση

Στόχος του Δ.Σ. είναι ο Σύλλογος να παρέχει επιμόρφωση για την ασφάλεια στα ταξίδια μας και την δυνατότητα προσφοράς άμεσης και αποτελεσματικής βοήθειας στα μέλη του σκάφους που συμμετέχουμε αλλά και σε άλλους ναυτικούς. Συνεχώς λαμβάνουμε Νέες σχετικές Πρωτοβουλίες.


H Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας του ΑΣΙΑΘ Ρ λειτουργεί από το  1988.Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 140 εκπαιδευτικές σειρές και τις έχουν παρακολουθήσει 1600 περίπου μαθητές.

 Η Σχολή και οι εκπαιδευτές είναι εγκεκριμένοι από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 Η σχολή διαρκεί οκτώ (8) εβδομάδες, και πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε αυτή μπορούν να πάρουν μέρος άτομα άνω των 18 ετών που γνωρίζουν κολύμβηση και που με ιατρική πιστοποίηση μπορούν να  αθληθούν. Για την διευκόλυνση των μαθητών, τα μαθήματα γίνονται Σάββατο και Κυριακή.

 Με το δίπλωμα αποκτούν το δικαίωμα να κυβερνήσουν ιστιοπλοϊκό σκάφος μέχρι 16 μέτρα.

  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  για να βρείτε χρήσιμο υλικό για τη Σχολή Ή συμπληρώστε ανάλογα την σχετική φόρμα ενδιαφέροντος:


Για το τμήμα Προχωρημένων θα απευθυνθούμε στους εκπαιδευτές του Συλλόγου μας. 

Θα ανακοινωθεί το κόστος και το πρόγραμμα.

Σύντομα οι σχετικές πληροφορίες

Επομένως συμπληρώστε ανάλογα την σχετική φόρμα ενδιαφέροντος:


Για το τμήμα της Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας θα συνεργασθούμε με επώνυμες σχολές Αγωνιστικής Ιστιοπλοΐας.

Θα ανακοινωθεί το κόστος και το πρόγραμμα.

Σύντομα οι σχετικές πληροφορίες

Επομένως συμπληρώστε ανάλογα την σχετική φόρμα ενδιαφέροντος:


Ο ΑΣΙΑΘ Ρόδου, θα οργανώσει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, καλύπτοντας έτσι ένα κενό που δημιουργείται από τη σχετική νομοθεσία.)

*Σύμφωνα με α) την υπουργική απόφαση 1218.38/1/98/25-06-1998 (Β΄704) όπου επιβάλλεται η ύπαρξη του Πιστοποιητικού Χειριστού Σταθμού Ραδιοεπικοινωνιών στα έντυπα του σκάφους, β) το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 28 / 2000 (Α΄22) , άρθρο 33, όπου επιβάλλεται η αναγκαστική ύπαρξη χειριστού ραδιοεπικοινωνιών, 

ΑΛΛΑ: Δινονται οι ακόλουθες επιλογές:

Η πρώτη να εξασκηθούν στην πρακτική χρήση του VHF χωρίς τηνδυνατότητα απόκτησης διπλώματος χειριστή , 

η δεύτερη για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα βασικά της θεωρίας των επικοινωνιών και να εξασκηθούν στην πρακτική χρήση του VHF χωρίς την δυνατότητα απόκτησης διπλώματος χειριστή (Στοιχεία Επικοινωνιών) και

η τρίτη για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Σχολή ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ , με έκδοση του σχετικού πτυχίου που οργανώνει ο ΑΣΙΑΘΡ σε συνεργασία με τον ΠΟΙΑΘ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να βρείτε χρήσιμο υλικό για τη Σχολή), με πλήρη θεωρία και πρακτική διάρκειας δύο τριημέρων συνεχόμενων εβδομάδων με δυνατότητα απόκτησης διπλώματος χειριστού ασυρμάτου μικρής εμβέλειας.


Για την πρώτη περίπτωση θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες δυνατότητας εκπαίδευσης, μόλις διαμορφώσουμε τον χώρο και γίνει η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία των VHF. 

Για τις άλλες δύο περιπτώσεις η περίοδος θα είναι παράλληλα με την σχολή και συγκεκριμένα την εβδομάδα του μαθήματος των τηλεπικοινωνιών. 

Επομένως συμπληρώστε ανάλογα την σχετική φόρμα ενδιαφέροντος5.  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ»


Ο ΑΣΙΑΘ Ροδου σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ΡΟΔΟΥ,   οργανώνουν ΑΜΕΣΑ το  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ»

που θα οδηγήσει μετά από εξετάσεις στην απόκτηση αντίστοιχου πιστοποιητικού*. 


Σύντομα θα είναι σε εφαρμογή :

Σύμφωνα με την WS OCR για αγώνες κατηγορίας 3 ή 4 δύο τουλάχιστον μέλη του πληρώματος θα βεβαιώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο άρθρο 6.05.3 δηλαδή ότι είναι εξοικειωμένα με Πρώτες Βοήθειες, Αντιμετώπιση Υποθερμίας, Πνιγμού, Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση & Σχετικά Συστήματα Επικοινωνιών.  


Εκτιμώμενο Κόστος συμμετοχής εξήντα ευρώ (60€)

Θα δοθεί αυστηρή προτεραιότητα στις αιτήσεις συμμετοχής 

(Μέχρι 2 ατομα ανά σκάφος)    ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να βρείτε χρήσιμο υλικό για τη Σχολή Ή συμπληρώστε ανάλογα την σχετική φόρμα ενδιαφέροντος: