Αναζητούν
Πλήρωμα
ή
Σκάφος

Πληροφορίες

Οι κυβερνήτες που αναζητούν πλήρωμα για κάποιον αγώνα ή τα μέλη πληρώματος που αναζητούν σκάφος, μπορούν να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρωνοντας τις αντίστοιχες φόρμες (Οι κυβερνητες να πατησουν Την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ, και οι αθλητες την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ). 

Τα στοιχεία των Κυβρνητών θα δημοσιευτούν στον παρακάτω πίνακα, ενώ των Αθλητών θα αποσταλουν στους κυβερνήτες


Κυβερνήτες, Πατήστε  εδώ για ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Αθλητές, πατήστε  εδώ για
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ